NTFS – charakterystyka specyficznych punktów

Z pewnością rozwiązanie systemów plików, które zostało przedstawione na górze w tytule jest skuteczne w nawiązaniu do Windowsa lub Linuxa. Istnieją specyficzne reguły, które ściśle ich dotyczą. Jak to się wszystko przedstawia w nawiązaniu do bezpieczeństwa danych – zostało ustalone obiektowe zarządzaniem modelem specyficznych plików. Plik, który został otwarty należy oznaczać jako egzemplarz (obiekt) mający…

Różnice między systemami FAT, NTFS oraz FAT32

To co należy powiedzieć jest fakt, że już w systemach Windows 2000, Windows XP a także tych mających przeznaczenie w serwerowych rozwiązaniach składała się z dość innowacyjnej funkcji jaką był system plików o nazwie NTFS. Można było dzięki temu uzyskać sporą liczbę funkcji a chodzi tutaj o korzystanie z Active Directory – będąca koniecznością w…

Jak rozróżnić bit i bajt

W informatyce można odnaleźć bardzo podstawowe wartości. Z pewnością do nich można zaliczać jednostki miary jako 1 kilobajt, 1megabajt, 1 gigabajt oraz 1 terabajt. Jednak dużą część osób może mieć problem z prawidłową weryfikacją najbardziej podstawowych wartości jakimi są bity oraz bajty. Nasz komputer działa na podstawie liczb w postaci dwójkowych(binarnych). System operacyjny to dwie…

Instalacja Linuxa – z płyty czy z pendrive

Decyzja co do dystrybucji systemu operacyjnego została już podjęta. Tym razem wybór padł na Ubuntu. Jednak aby na swoim komputerze posiadać Linuxa należy z pewnością zdecydować się na sposób jego instalacji. O jakich należy powiedzieć – instalacja z płyty bądź przy użyciu pendrive. Jak przebiegają te dwa procesy. Jeśli chodzi o instalację Linuxa na DVD…