oprogramowanie 

Jak rozróżnić bit i bajt

monitor-391406_1280W informatyce można odnaleźć bardzo podstawowe wartości. Z pewnością do nich można zaliczać jednostki miary jako 1 kilobajt, 1megabajt, 1 gigabajt oraz 1 terabajt. Jednak dużą część osób może mieć problem z prawidłową weryfikacją najbardziej podstawowych wartości jakimi są bity oraz bajty.

Nasz komputer działa na podstawie liczb w postaci dwójkowych(binarnych). System operacyjny to dwie cyfry – zero i jeden. Jeśli jakiś użytkownik komputera naciska klawisz o literze ,,P” to tak naprawdę to działanie zostanie przetłumaczone w kodzie komputerowym na 8-cyfrową liczbą np. 010100001. To właśnie wyżej wspomniana liczba binarna, którą oznacza się wartościami 0 i 1.

To co powinno ucieszyć każdego użytkownika komputera jest fakt tego, że nie musi on się uczyć na pamięć wszystkich kodów maszynowych lub binarnego systemu gdyż to właśnie pecet to wszystko wykonuję samoczynnie.

Bit w dużym skrócie mówiąc to jeden impuls. Jeden bit składa się dwóch wartości 1(odpowiada za pozytywnie przesłanie impulsu elektrycznego), 0(brak pozytywnego impulsu elektrycznego). Jeśli dojdzie do 8 takich impulsów(pozytywnych lub negatywnych) należy powiedzieć o jednym bajcie.

Czym tak właściwie są te impulsy elektryczne? Należy sobie uświadomić to, że są one bitami przesyłanymi pomiędzy jednostkami hardware’u. Tutaj wszystko odbywa się na stosownym sprzęcie, który posiada użytkownik. Chodzi tutaj przede wszystkim o urządzania wejścia/wyjścia takie jak drukarka, klawiatura a nawet karta sieciowa MAC(Media Access Control).

Mając tą podstawową wiedzę należy sobie uświadomić informację, które dotyczyć będą jednostek miar – bajtów, kilobajtów, megabajtów, gigabajtów oraz terabajtów. Jak należy to zrozumieć w praktyce w odniesieniu do jednego bajtu? Przede wszystkim należy powiedzieć o tym, że to właśnie (ta liczba binarna 0 i 1) odpowiadać będzie za wyznaczenie miejsca na dysku twardym. Jeśli ktoś chciałby przybliżyć sobie bardziej informację, która dotyczyć będzie zapisania bajtów powinien napisać jakikolwiek tekst w edytorze tekstowym np. Word. W odniesieniu do jednej strony A4 to właśnie tyle znaków ją będzie charakteryzować. Jednostki, które można zaokrąglić w znakach dotyczyć będą 1 kilobajta jako 1000 znaków, 1 megabajta jako 1 000 000 znaków, 1 gigabajta jako 1 000 000 000 znaków a także jednego terabajta w odniesieniu do 1000 000 000 000 znaków. Te wszystkie polecenia odbywają się przy wykorzystaniu urządzenia o nazwie magistrala, który transport odbywa się jako wewnętrzny obwód.

Related posts

Leave a Comment